Opel Corsa: Informacje dotyczące klienta

Opel Corsa –> Informacje dla klienta –> Informacje dotyczące klienta

Informacje dla klienta

...

Deklaracja zgodności

Radiowe urządzenia nadawcze Ten pojazd jest wyposażony w systemy, które nadają i/lub odbierają fale radiowe, podlegające dyrektywie 1999/5/WE. S ...

Categorie