Opel Corsa: Deklaracja zgodności

Radiowe urządzenia nadawcze

Ten pojazd jest wyposażony w systemy, które nadają i/lub odbierają fale radiowe, podlegające dyrektywie 1999/5/WE. Systemy te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Kopie oryginalnych deklaracji zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Podnośnik

Podnośnik


Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności

Deklaracja zgodności z dyrektywą UE 2006/42/WE Deklarujemy, że produkt: Oznaczenie produktu: Podnośnik

Typ/numer części GM: 13331922 jest zgodny z wymogami dyrektywy 2006/42/WE.

Zastosowane normy techniczne:

GMN9737 : podnoszenie na podnośniku

GM 14337 : podnośnik wchodzący w skład wyposażenia standardowego - testy sprzętowe

GMN5127 : integralność pojazdu - podnoszenie za pomocą wciągnika lub podnośnika warsztatowego

GMW15005 : podnośnik i koło zapasowe wchodzące w skład wyposażenia standardowego - test pojazdu

ISO TS 16949 : systemy zarządzania jakością

Sygnatariusz jest upoważniony do przygotowania dokumentacji technicznej.

Rüsselsheim, 31 stycznia 2014 r.

podpisał

Hans-Peter Metzger

Menedżer ds. Zawieszenia i Konstrukcji, Grupa Inżynieryjna

Adam Opel AG

D-65423 Rüsselsheim

Naprawa powypadkowa

Grubość powłoki lakierniczej

W związku z używanym procesem produkcyjnym grubość powłoki lakierniczej może się wahać od 50 do 400 μm.

Dlatego też różnice w grubości powłoki lakierniczej nie stanowią o konieczności wykonania naprawy powypadkowej.

    Informacje dotyczące klienta

    ...

    Uznanie autorstwa oprogramowania

    Niektóre podzespoły systemu OnStar zawierają oprogramowanie libcurl i unzip oraz oprogramowanie innych firm. Poniżej zamieszczono informacje o prawach aut ...

    Categorie