Opel Corsa: Foteliki dziecięce

Opel Corsa –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Foteliki dziecięce

Zalecane jest stosowanie fotelików dziecięcych Opel, które są dopasowane do pojazdu.

Poniższe foteliki dziecięce są zalecane dla następujących kategorii wagowych:

  • Grupa 0, grupa 0+

Maxi Cosi Cabriofix plus Easyfix, dla dzieci do 13 kg

  • Grupa I

OPEL Duo, dla należących do tej grupy dzieci o masie ciała od 13 kg do 18 kg

Korzystając z fotelików dziecięcych, należy przestrzegać poniższych instrukcji użytkowania i instalacji, jak również instrukcji producenta fotelika dziecięcego.

Sprawdzić lokalnie obowiązujące przepisy w zakresie obowiązku korzystania z fotelików dziecięcych.

W niektórych krajach fotelik dziecięcy można zamocować wyłącznie w ściśle określonych miejscach.

Niebezpieczeństwo

Jeśli na fotelu pasażera z przodu używany jest fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy, poduszka powietrzna zabezpieczająca ten fotel musi zostać wyłączona. Wymóg ten obowiązuje także w przypadku niektórych fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy, zgodnie z informacjami podanymi w tabelach

Wyłączenie poduszek powietrznych

Naklejka poduszki powietrznej  45.

Tylna kanapa to najdogodniejsze miejsce do zamocowania fotelika dziecięcego.

Dziecko w samochodzie powinno być jak najdłużej przewożone tyłem do kierunku jazdy. W razie wypadku powoduje to mniejsze ryzyko obrażeń kręgosłupa dziecka, który jest znacznie mniej wytrzymały niż u osoby dorosłej.

Dobór właściwego fotelika

Używać wyłącznie odpowiednich fotelików, np. zgodnych z obowiązującymi przepisami EKG ONZ.

Sprawdzić czy mocowany fotelik dziecięcy jest zgodny z typem samochodu. Patrz tabele na kolejnych stronach, instrukcje dołączone do fotelika dziecięcego oraz lista typów pojazdów dla nieuniwersalnych fotelików dziecięcych.

Sprawdzić czy miejsce zamocowania fotelika dziecięcego w samochodzie jest właściwe, zob. poniższe tabele.

Dziecko powinno wsiadać i wysiadać z samochodu wyłącznie po stronie chodnika lub pobocza.

Jeśli fotelik nie jest używany, należy umocować go pasem bezpieczeństwa lub wyjąć z samochodu.

Fotelik dziecięcy można mocować za pomocą zaczepów ISOFIX, systemu Top-tether, jeśli jest dostępny i/lub trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. Patrz poniższe tabele.

Uwaga

Nie wolno mocować żadnych przedmiotów do fotelików ani nie pokrywać fotelików żadnymi dodatkowymi materiałami.

Fotelik dziecięcy poddany obciążeniom podczas wypadku drogowego musi zostać wymieniony na nowy.

Wyłączanie poduszek powietrznych

Jeżeli na przednim fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć czołową poduszkę powietrzną ...

Miejsca mocowania fotelików dziecięcych

Dopuszczalne opcje mocowania fotelika dziecięcego za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa U : bez ograniczeń w połączeniu z trzypunktowym ...

Categorie