Opel Corsa: Dane techniczne

Opel Corsa –> Dane techniczne

Płyn chłodzący i płyn niskokrzepliwy

Stosować wyłącznie płyn chłodzący o długim okresie użytkowania (LLC), z dodatkiem środka niskokrzepliwego oraz bez krzemianów ...

Identyfikacja pojazdu

...

Categorie