Opel Corsa: Tabliczka identyfikacyjna

Opel Corsa –> Dane techniczne –> Identyfikacja pojazdu –> Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka identyfikacyjna


Tabliczka identyfikacyjna znajduje się na ramie lewych lub prawych drzwi.

Tabliczka identyfikacyjna


Informacje na tabliczce identyfikacyjnej:

1 : producent

2 : numer homologacji typu pojazdu

3 : numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

4 : dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg

5 : dopuszczalna masa całkowita zestawu w kg

6 : maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej w kg

7 : maksymalne dopuszczalne obciążenie osi tylnej w kg

8 : dane charakterystyczne dla danego samochodu lub kraju

Łączne obciążenie osi przedniej i tylnej nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Na przykład przy maksymalnym obciążeniu osi przedniej obciążenie osi tylnej może być równe masie całkowitej pojazdu pomniejszonej o obciążenie osi przedniej.

Dane techniczne samochodu są podawane zgodnie z normami Unii Europejskiej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Dane zamieszczone w dowodzie rejestracyjnym samochodu mają pierwszeństwo w stosunku do tych z instrukcji obsługi.

    Numer identyfikacyjny pojazdu

    Numer identyfikacyjny pojazdu jest wybity na tabliczce znamionowej na płycie podłogowej, pod osłoną podłogową. Jest widoczny po ścią ...

    Identyfikacja silnika

    Tabele danych technicznych zawierają kod identyfikacyjny silnika. Tabela danych technicznych silnika dodatkowo zawiera kod produkcyjny. Dane techniczne silnika &n ...

    Categorie