Mercedes-Benz Klasa B: Wprowadzenie

System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służące ochronie osób znajdujących się w pojeździe.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Wskazówka

Należy zapewnić, aby we wnękach na nogi lub za fotelami nie było żadnych przedmiotów. W przeciwnym razie przy zadziałaniu funkcji PRE-SAFE istnieje ryzyko uszkodzenia foteli i/ lub tych przedmiotów.

Chociaż pojazd jest wyposażony w system PRE-SAFE, nie można wykluczyć możliwości obrażeń w razie wypadku. Styl jazdy należy zawsze dostosowywać do aktualnej sytuacji i warunków na drodze i zachowywać bezpieczną odległość od innych pojazdów. Stale śledzić sytuację na drodze.

    PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)

    ...

    Działanie

    PRE-SAFE reaguje w sytuacjach hamowania awaryjnego, np. jeśli system BAS jest aktywowany w przypadku dużej podsterowności lub nadsterowności ...

    Categorie