Mercedes-Benz Klasa B: Działanie

PRE-SAFE reaguje

 • w sytuacjach hamowania awaryjnego, np. jeśli system BAS jest aktywowany

 • w przypadku dużej podsterowności lub nadsterowności pojazdu w krytycznych sytuacjach w wyniku przekroczenia granic fizycznych

 • w pojazdach z DISTRONIC PLUS: gdy nastąpi zdecydowana ingerencja adaptacyjnego asystenta hamowania.

W zależności od rodzaju rozpoznanego zagrożenia, system PRE-SAFE uruchamia następujące funkcje ochronne:

 • Przednie pasy bezpieczeństwa zostają wstępnie naprężone.

 • Gdy dochodzi do poślizgu, następuje przymknięcie szyb bocznych. Panoramiczne okno dachowe jest całkowicie zamykane.

 • W pojeździe z funkcją pamięci położeń: jeśli przedni fotel pasażera jest w niekorzystnym położeniu, zostaje przestawiony w bezpieczniejszą pozycję.

Gdy uda się zapobiec wypadkowi, system PRE-SAFE zwalnia prewencyjne napięcie pasów bezpieczeństwa. Można wtedy przywrócić wszystkie poprzednie ustawienia.

Jeśli naprężenie pasa bezpieczeństwa nie zmniejszy się:

 • Podczas postoju pojazdu cofnąć nieco oparcie fotela lub fotel.
 • Blokada zostanie zwolniona i naprężenie taśmy pasa zmniejszy się.

Dostosowanie pasa jest komfortową funkcją systemu PRE-SAFE. Informacje na temat funkcji komfortowej znajdują się w rozdziale "Dostosowanie pasa bezpieczeństwa".

  Wprowadzenie

  System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służące ochronie osó ...

  Automatyczne działania po wypadku

  Bezpośrednio po zderzeniu, w zależności od rodzaju zderzenia i jego skutków, mogą zostać zainicjowane następujące działania: ...

  Categorie