Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Jazda –> Uruchamianie silnika –> Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Silniki spalinowe emitują trujące spaliny, takie jak np. tlenek węgla. Wdychanie tych spalin grozi zatruciem. Istnieje zagrożenie życia! Dlatego nigdy nie należy pozostawiać pojazdu z pracującym silnikiem w zamkniętych pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji.

 

OSTRZEŻENIE

Łatwopalne materiały przyniesione wskutek wpływów środowiska lub przywleczone przez zwierzęta mogą się zapalić od gorących elementów silnika lub układu wydechowego. Istnieje zagrożenie pożarem!

Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy w komorze silnika lub przy układzie wydechowym nie znajdują się obce materiały łatwopalne.

 

Wskazówka

Nie dodawać gazu podczas rozruchu silnika.

 

Informacja

Pojazd z silnikiem benzynowym: Podczas rozruchu na zimno silnik pracuje ze zwiększoną prędkością obrotową, aby katalizator osiągnął temperaturę pracy. W tym czasie może się zmieniać odgłos pracy silnika.

    Uruchamianie silnika

    ...

    Mechaniczna skrzynia biegów

    Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca. Wcisnąć do oporu pedał sprzęgła. Włączyć bieg neutralny N. Info ...

    Categorie