Mercedes-Benz Klasa B: Mechaniczna skrzynia biegów

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Jazda –> Uruchamianie silnika –> Mechaniczna skrzynia biegów

 • Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
 • Wcisnąć do oporu pedał sprzęgła.
 • Włączyć bieg neutralny N.
Informacja

Silnik można uruchomić tylko, jeśli pedał sprzęgła zostanie całkowicie wciśnięty.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Silniki spalinowe emitują trujące spaliny, takie jak np. tlenek węgla. Wdychanie tych spalin grozi zatruciem. Istnieje zagrożenie ...

  Automatyczna skrzynia biegów

  Przełączyć skrzynię biegów w położenie P. Wskaźnik przełożenia na wyświetlaczu wielofunkcyjnym sygnalizuje P ...

  Categorie