Mercedes-Benz Klasa B: Uruchamianie silnika

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Jazda –> Uruchamianie silnika

Położenia kluczyka w stacyjce

0 Wyjmowanie kluczyka 1 Zasilanie napięciem niektórych odbiorników, np. wycieraczek 2 Zapłon (zasilanie napięciem wszystkich odbiorników) ...

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Silniki spalinowe emitują trujące spaliny, takie jak np. tlenek węgla. Wdychanie tych spalin grozi zatruciem. Istnieje zagrożenie ...

Categorie