Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Ustawianie dysz wentylacyjnych –> Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Z dysz wentylacyjnych może się wydobywać bardzo gorące lub bardzo zimne powietrze. W wyniku tego w bezpośrednim pobliżu dysz wentylacyjnych może dojść do poparzeń lub odmrożeń. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Należy zawsze upewnić się, że wszyscy pasażerowie zachowują wystarczającą odległość od dysz wentylacyjnych. W razie potrzeby skierować nawiew na inny obszar we wnętrzu pojazdu.

W celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza przez dysze wentylacyjne do wnętrza należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Kratkę wlotu powietrza pomiędzy pokrywą komory silnika a szybą przednią należy oczyszczać np. z lodu, śniegu lub liści, aby wykluczyć niedrożność.
 • Nie zasłaniać dysz i kratek wentylacyjnych we wnętrzu.
Informacja

W celu ustawienia kierunku nawiewu odchylać pokrętła w dyszach wentylacyjnych w kierunku poziomym i pionowym.

 

Informacja

Optymalne działanie klimatyzacji zapewnia całkowite otwarcie dysz wentylacyjnych i ustawienie pokręteł w położeniu środkowym

  Ustawianie dysz wentylacyjnych

  ...

  Ustawianie dysz środkowych

  Otwieranie dyszy środkowej: Przekręcić krzyż w dyszy środkowej 1 w lewo. Zamykanie dyszy środkowej: Przekręcić krzyż w dysz ...

  Categorie