Mercedes-Benz Klasa B: Ustawianie dysz wentylacyjnych

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Ustawianie dysz wentylacyjnych

Problemy z ogrzewaniem/ wentylacją postojową

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania FAIL Zakłócenie sygnału między p ...

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Z dysz wentylacyjnych może się wydobywać bardzo gorące lub bardzo zimne powietrze. W wyniku tego w bezpośrednim pobliżu ...

Categorie