Mercedes-Benz Klasa B: Ustawianie dysz środkowych

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Ustawianie dysz wentylacyjnych –> Ustawianie dysz środkowych

Ustawianie dysz środkowych


 • Otwieranie dyszy środkowej: Przekręcić krzyż w dyszy środkowej 1 w lewo.
 • Zamykanie dyszy środkowej: Przekręcić krzyż w dyszy środkowej 1 w prawo do oporu.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Z dysz wentylacyjnych może się wydobywać bardzo gorące lub bardzo zimne powietrze. W wyniku tego w bezpośrednim pobliżu ...

  Ustawianie dysz bocznych

  Dysza odszraniania szyby bocznej Dysza boczna Otwieranie dyszy bocznej: Przekręcić krzyż w dyszy bocznej 2 w lewo lub prawo. Zamyk ...

  Categorie