Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli ESP ma usterkę, ingerencja ESP nie następuje. Poza tym inne układy ułatwiające jazdę są wyłączone. Istnieje zwiększone ryzyko poślizgu lub wypadku!

Jechać ostrożnie dalej. Zlecić kontrolę funkcji ESP w fachowym serwisie.

 

Wskazówka

Jeśli na stanowisku do kontroli hamulców sprawdzany jest hamulec postojowy, należy wyłączyć zapłon. Aktywna ingerencja hamulców za pośrednictwem ESP może w przeciwnym razie uszkodzić układ hamulcowy.

 

Wskazówka

Pojazd z 4MATIC: wyłączyć zapłon podczas sprawdzania elektrycznego hamulca postojowego na stanowisku diagnostycznym.

W przeciwnym razie ingerencja układu ESP może spowodować uszkodzenie układu hamulcowego.

 

Wskazówka

Pojazdy z 4MATIC: kontrola działania lub mocy może być wykonywana tylko na 2-osiowym stanowisku kontrolnym. Przed eksploatacją pojazdu na takim stanowisku kontrolnym, należy uzyskać informacje w fachowym serwisie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zespołu napędowego lub układu hamulcowego.

 

Wskazówka

Pojazdów wyposażonych w 4MATIC nie wolno holować z uniesioną osią przednią lub tylną.

Pojazdy bez 4MATIC: podczas holowania pojazdu z uniesioną osią przednią należy przestrzegać wskazówek dotyczących ESP.

Pojazdy z 4MATIC: podczas holowania pojazdu z obiema osiami na jezdni należy przestrzegać wskazówek dotyczących ESP.

Jeśli lampka ostrzegawcza ESP OFF
w zestawie wskaźników świeci się przy pracującym silniku, układ ESP jest wyłączony.

Jeśli lampka ostrzegawcza ESP oraz
lampka ostrzegawcza ESP OFF świecą
się stale, układ ESP jest wyłączony z powodu usterki.

Należy przestrzegać informacji na temat lampek ostrzegawczych oraz komunikatów, które mogą być wyświetlane na wyświetlaczu.

Informacja

Stosować wyłącznie koła i opony o zalecanych rozmiarach. Tylko wtedy prawidłowe działanie ESP jest zapewnione.

    ETS/ 4ETS (elektroniczny układ kontroli trakcji)

    Informacja Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa". Funkcja kontroli trakcji ETS/ 4 ...

    Właściwości układu ESP

    Informacje ogólne Jeśli lampka ostrzegawcza ESP zgaśnie przed rozpoczęciem jazdy, układ ESP jest automatycznie aktywny. W trakcie ingerencji ESP m ...

    Categorie