Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie układu DISTRONIC PLUS

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Układy ułatwiające jazdę –> DISTRONIC PLUS –> Włączanie układu DISTRONIC PLUS

Warunki włączenia

Do włączenia DISTRONIC PLUS muszą być spełnione następujące warunki:

 • Silnik musi być włączony. Ewentualnie DISTRONIC PLUS może być gotowy do działania dopiero dwie minuty po ruszeniu.
 • Elektryczny hamulec postojowy musi być zwolniony.
 • ESP musi być włączony, ale nie może ingerować.
 • Aktywny asystent parkowania nie może być włączony.
 • Skrzynia biegów musi się znajdować w położeniu D.
 • Jeśli skrzynia biegów zostanie przełączona z położenia P w położenie D, drzwi kierowcy muszą być zamknięte lub kierowca musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
 • Drzwi pasażera i drzwi tylne muszą być zamknięte.
 • Funkcja DISTRONIC PLUS musi być wybrana za pomocą dźwigni tempomatu

Włączanie

Włączanie podczas jazdy: Przy prędkości poniżej 20 km/h można włączyć układ DISTRONIC PLUS tylko wtedy, gdy pojazd poprzedzający zostanie rozpoznany i przedstawiony na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Gdy pojazd poprzedzający nie jest widoczny na wyświetlaczu i układ go nie rozpoznaje, DISTRONIC PLUS wyłącza się i słychać sygnał dźwiękowy.

 • Pociągnąć krótko dźwignię tempomatu do siebie 4, nacisnąć w górę 1 lub w dół 5.
 • DISTRONIC PLUS jest włączony.
 • Naciskać dźwignię tempomatu w górę 1 lub w dół 5, aż ustawiona zostanie żądana prędkość.
 • Zdjąć nogę z pedału gazu.
 • Układ dostosuje prędkość własnego pojazdu do pojazdu poprzedzającego, maksymalnie do wartości wprowadzonej do pamięci.

Jeśli poprzedzający pojazd stoi, układ DISTRONIC PLUS można włączyć tylko wtedy, gdy własny pojazd również stoi.

Informacja

Jeśli pedał gazu nie zostanie całkowicie zwolniony, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać komunikat DISTRONIC PLUS passiv (DISTRONIC PLUS w trybie biernym) . Odległość do wolniejszego pojazdu jadącego z przodu nie jest wtedy regulowana. W takiej sytuacji pojazd jedzie z prędkością odpowiadającą położeniu pedału gazu.

Włączenie z aktualną lub ostatnio zapisaną prędkością

OSTRZEŻENIE

Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i różni się ona od aktualnej prędkości, pojazd przyspiesza lub hamuje. Jeśli kierowca nie zna zapisanej prędkości, pojazd może nieoczekiwanie przyspieszyć lub zahamować. Istnieje ryzyko wypadku!

Przed wywołaniem zapisanej prędkości należy uwzględnić sytuację na drodze. Jeśli nie znają Państwo zapisanej prędkości, należy zapisać żądaną prędkość na nowo.

 • Pociągnąć krótko dźwignię tempomatu do siebie 4.
 • Zdjąć nogę z pedału gazu.
 • Układ DISTRONIC PLUS jest włączony i przy pierwszej aktywacji przejmuje aktualną prędkość lub reguluje prędkość do wartości ostatnio wprowadzonej do pamięci.

  Dźwignia tempomatu

  Za pomocą dźwigni tempomatu obsługuje się układ DISTRONIC PLUS i tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC. Lampka kontrolna LIM na d% ...

  Jazda z DISTRONIC PLUS

  Ruszanie i jazda InformacjaPojazd może również ruszyć, nawet jeśli znajduje się przed nierozpoznaną przeszkodą lub stoi przesu ...

  Categorie