Mercedes-Benz Klasa B: Dźwignia tempomatu

Za pomocą dźwigni tempomatu obsługuje się układ DISTRONIC PLUS i tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC.

Lampka kontrolna LIM na dźwigni tempomatu wskazuje aktualnie wybrany układ:

 • Lampka kontrolna LIM nie świeci się: Wybrany jest DISTRONIC PLUS.
 • Lampka kontrolna LIM świeci się: Wybrane jest tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC

Dźwignia tempomatu


 1. Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub większej

 2. Ustawianie żądanej odległości

 3. Lampka kontrolna LIM

 4. Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

 5. Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub mniejszej

 6. Przełączanie między układem DISTRONIC PLUS a tymczasowym ograniczeniem prędkości SPEEDTRONIC

 7. Wyłączanie DISTRONIC PLUS

Wybieranie DISTRONIC PLUS

 • Sprawdzić, czy lampka kontrolna LIM 3 jest wyłączona.

Jeśli jest wyłączona, układ DISTRONIC PLUS jest już wybrany.

 • Jeśli nie, nacisnąć dźwignię tempomatu w kierunku strzałki 6.
 • Lampka kontrolna LIM 3 w dźwigni tempomatu nie świeci się. Wybrany jest układ DISTRONIC PLUS.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE DISTRONIC PLUS nie reaguje na osoby i zwierzęta nieruchome przeszkody na jezdni, np. zatrzymujące się lub parkujące po ...

  Włączanie układu DISTRONIC PLUS

  Warunki włączenia Do włączenia DISTRONIC PLUS muszą być spełnione następujące warunki: Silnik musi być włączony. E ...

  Categorie