Mercedes-Benz Klasa B: Jazda z DISTRONIC PLUS

Ruszanie i jazda

Informacja

Pojazd może również ruszyć, nawet jeśli znajduje się przed nierozpoznaną przeszkodą lub stoi przesunięty względem innego pojazdu. Pojazd nie hamuje wtedy automatycznie. Istnieje ryzyko wypadku. Należy zawsze być gotowym do hamowania.

Po wciśnięciu pedału hamulca następuje wyłączenie DISTRONIC PLUS, oprócz sytuacji, gdy pojazd stoi.

 • Jeśli pojazd ma ruszyć za pomocą DISTRONIC PLUS: Zdjąć nogę z pedału hamulca.
 • Pociągnąć dźwignię tempomatu krótko do siebie 4.

Lub

 • Nacisnąć krótko pedał gazu.
 • Pojazd rusza i dostosowuje swoją prędkość do prędkości pojazdu poprzedzającego.

Jeśli nie zostanie rozpoznany pojazd poprzedzający, pojazd przyspiesza do zapisanej prędkości.

Jeśli przed pojazdem nie porusza się inny pojazd, układ DISTRONIC PLUS działa tak samo jak tempomat.

Gdy układ DISTRONIC PLUS rozpozna, że pojazd poprzedzający jedzie wolniej, wyhamowuje własny pojazd, w celu zachowania ustawionego odstępu.

Gdy układ DISTRONIC PLUS rozpozna, że pojazd poprzedzający jedzie szybciej, przyspiesza pojazd. Pojazd jest przyspieszany maksymalnie do zapisanej prędkości.

Zmiana pasa ruchu

Przy zmianie pasa ruchu na szybszy, układ DISTRONIC PLUS wspiera kierowcę

 • przy prędkości powyżej 60 km/h
 • gdy DISTRONIC PLUS utrzymuje wymagany odstęp od poprzedzającego pojazdu
 • po włączeniu odpowiedniego kierunkowskazu
 • gdy w chwili zmiany pasa DISTRONIC PLUS nie rozpoznaje zagrożenia kolizją.

Jeśli te warunki są spełnione, następuje przyspieszenie pojazdu. Przyspieszanie zostaje przerwane, gdy zmiana pasa trwa zbyt długo lub jeśli dojdzie do zbytniego zmniejszenia się odległości od poprzedzającego pojazdu.

Zatrzymywanie

OSTRZEŻENIE Jeśli kierowca opuści pojazd, chociaż pojazd jest hamowany tylko za pomocą DISTRONIC PLUS, może dojść do jego stoczenia się, gdy
 • wystąpi usterka w układzie lub w zasilaniu napięciem
 • DISTRONIC PLUS zostanie wyłączony za pomocą dźwigni tempomatu, np. przez pasażera pojazdu lub spoza pojazdu
 • na skutek ingerencji w układy elektroniczne w komorze silnika lub bezpieczniki, wzgl. manipulacji przy akumulatorze
 • po odłączeniu akumulatora
 • po dodaniu gazu, np. przez pasażera pojazdu.

Istnieje ryzyko wypadku!

Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze wyłączać układ DISTRONIC PLUS i zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Dalsze informacje dotyczące wyłączania DISTRONIC PLUS.

Gdy układ DISTRONIC PLUS rozpozna, że pojazd poprzedzający zatrzymuje się, wyhamowuje własny pojazd aż do zatrzymania.

W stojącym już pojeździe nie trzeba wciskać pedału hamulca.

Informacja

Po pewnym czasie następuje włączenie hamulca postojowego, aby odciążyć hamulec zasadniczy.

 

Informacja

Własny pojazd zatrzymuje się za pojazdem poprzedzającym w odległości zależnej od wprowadzonej odległości żądanej. Odległość żądaną ustawia się pokrętłem na dźwigni tempomatu.

Elektryczny hamulec postojowy zostaje automatycznie uruchomiony, gdy przy włączonym układzie DISTRONIC PLUS

 • nastąpi odpięcie pasa bezpieczeństwa i drzwi kierowcy zostaną otworzone
 • silnik zostanie wyłączony, przy czym nie dotyczy to automatycznego wyłączenia przez funkcję ECO Start-Stop
 • w układzie wystąpi usterka
 • dojdzie do spadku napięcia.

W przypadku usterki dodatkowo skrzynia biegów może zostać automatycznie przełączona w położenie P.

  Włączanie układu DISTRONIC PLUS

  Warunki włączenia Do włączenia DISTRONIC PLUS muszą być spełnione następujące warunki: Silnik musi być włączony. E ...

  Ustawianie prędkości

  Należy pamiętać, że przyspieszenie lub wyhamowanie pojazdu do ustawionej prędkości może potrwać chwilę. Wprowadzanie do pa ...

  Categorie