Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie lub wyłączanie funkcji ostrzegania o zbyt małej odległości

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Asysta –> Włączanie lub wyłączanie funkcji ostrzegania o zbyt małej odległości

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać Kontrola odstępu .

 • Nacisnąć .

 • Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.
 • Włączanie lub wyłączanie: Ponownie nacisnąć .

 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: gdy funkcja ostrzegania o odległości jest włączona, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w pasku statusu pojawia się symbol .

Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: gdy funkcja ostrzegania o odległości jest wyłączona, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol .


Dalsze informacje na temat funkcji ostrzegania o odległości.

  Włączanie lub wyłączanie ESP

  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP. OSTRZEŻENIE Gdy układ ESP jes ...

  Włączanie i wyłączanie COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta . Za pomocą lub wybrać Collision Prevent. Assist . Nacisnąć . Wyświetlon ...

  Categorie