Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Asysta –> Włączanie i wyłączanie COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać Collision Prevent. Assist
  .
 • Nacisnąć .

 • Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.
 • Włączanie lub wyłączanie: Ponownie nacisnąć .

 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: gdy COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS jest włączony, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w pasku statusu pojawia się symbol .

Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: gdy COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS jest wyłączony, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol .


Dalsze informacje na temat COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

  Włączanie lub wyłączanie funkcji ostrzegania o zbyt małej odległości

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta . Za pomocą lub wybrać Kontrola odstępu . Nacisnąć . Wyświetlone zosta ...

  Włączanie i wyłączanie funkcji ATTENTION ASSIST

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta . Za pomocą lub wybrać Attention Assist . Nacisnąć . Wyświetlone zostaje ak ...

  Categorie