Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie lub wyłączanie ESP

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Asysta –> Włączanie lub wyłączanie ESP

Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP.

OSTRZEŻENIE

Gdy układ ESP jest wyłączony, ESP nie stabilizuje pojazdu. Istnieje zwiększone ryzyko poślizgu i wypadku!

Układ ESP powinien być wyłączony tylko, gdy występują opisane niżej sytuacje.

Zalecamy wyłączanie układu ESP w następujących sytuacjach:

 • podczas jazdy z łańcuchami przeciwśnieżnymi
 • podczas jazdy w głębokim śniegu
 • podczas jazdy po piasku lub żwirze

Szczegółowe informacje dotyczące ESP.

 • Włączyć silnik.
 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać ESP .

 • Nacisnąć .

 • Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.
 • Włączanie lub wyłączanie: Ponownie nacisnąć .

 • Jeśli lampka ostrzegawcza w
  zestawie wskaźników świeci się przy pracującym silniku, układ ESP jest wyłączony.

Gdy lampka ostrzegawcza i lampka
ostrzegawcza stale się świecą, układ
ESP jest niedostępny z powodu usterki.

Należy przestrzegać informacji na temat lampek ostrzegawczych.

Należy przestrzegać informacji na temat komunikatów na wyświetlaczu.

  Asystent ogranicznika prędkości

  Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości Tylko w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym. Za pomocą lub na kierownicy ...

  Włączanie lub wyłączanie funkcji ostrzegania o zbyt małej odległości

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta . Za pomocą lub wybrać Kontrola odstępu . Nacisnąć . Wyświetlone zosta ...

  Categorie