Mercedes-Benz Klasa B: Asystent ogranicznika prędkości

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Asysta –> Asystent ogranicznika prędkości

Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości

Tylko w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym.

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać Ogranicznik prędkości .
 • Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać rozpoznane ograniczenie prędkości w określonych warunkach.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta ogranicznika prędkości

Tylko w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym.

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać Ogranicznik prędkości .
 • Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać asystenta ogranicznika prędkości.
 • Nacisnąć .

 • Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.
 • Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć .

 • Jeśli funkcja wskazówek asystenta ogranicznika prędkości jest włączona, rozpoznane ograniczenie prędkości jest automatycznie wyświetlane przez pięć sekund. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta ogranicznika prędkości

Tylko w pojazdach z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym.

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać Ogranicz. prędk. .

 • Nacisnąć .

 • Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.
 • Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć .

 • Jeśli funkcja wskazówek asystenta ogranicznika prędkości jest włączona, rozpoznane ograniczenie prędkości jest automatycznie wyświetlane przez pięć sekund. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

  Grafika systemów

  Opcja Grafika systemów jest dostępna tylko w pojazdach z kolorowym wyświetlaczem. Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta . Za ...

  Włączanie lub wyłączanie ESP

  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP. OSTRZEŻENIE Gdy układ ESP jes ...

  Categorie