Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie cyrkulacji powietrza

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Włączanie i wyłączanie cyrkulacji powietrza

Wskazówki ogólne

Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czas wyłączyć. Wtedy następuje tylko wymuszona cyrkulacja powietrza, znajdującego się we wnętrzu pojazdu.

Po włączeniu trybu cyrkulacji szyby mogą szybciej zaparować, w szczególności przy niskich temperaturach otoczenia. Aby nie doszło do zaparowania szyb, tryb cyrkulacji należy włączać jedynie na krótko.

Obsługa trybu cyrkulacji jest taka sama we wszystkich panelach obsługi.

Włączanie i wyłączanie

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Włączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku świeci się.

Informacja

Przy wysokich temperaturach zewnętrznych tryb cyrkulacji powietrza włącza się automatycznie. Po automatycznym włączeniu trybu cyrkulacji lampka kontrolna w przycisku nie świeci się. Po upływie
ok. 30 minut część powietrza doprowadzana jest z zewnątrz.

 • Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku wyłącza się

Informacja

Tryb cyrkulacji powietrza wyłącza się automatycznie:

 • po upływie ok. pięciu minut przy temperaturze otoczenia poniżej ok. 5 C
 • po około pięciu minutach, jeśli funkcja "chłodzenie z osuszaniem powietrza" jest wyłączona
 • po upływie ok. 30 minut przy temperaturze otoczenia powyżej ok. 5 C i przy włączonej funkcji "chłodzenie z osuszaniem powietrza".

  Ogrzewanie szyby tylnej

  Wskazówki ogólne Ogrzewanie szyby tylnej zużywa dość dużą ilość energii elektrycznej. Dlatego zaleca się wyłącza& ...

  Komfortowe otwieranie i zamykanie przyciskiem cyrkulacji powietrza

  OSTRZEŻENIE Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje ...

  Categorie