Mercedes-Benz Klasa B: Ogrzewanie szyby tylnej

Wskazówki ogólne

Ogrzewanie szyby tylnej zużywa dość dużą ilość energii elektrycznej. Dlatego zaleca się wyłączać ogrzewanie, gdy szyba nie jest już zamarznięta lub zaparowana. Automatyczne wyłączenie ogrzewania szyby tylnej następuje dopiero po upływie kilku minut.

Przy zbyt niskim napięciu akumulatora ogrzewanie szyby tylnej może się wyłączyć automatycznie.

Włączanie i wyłączanie

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku świeci się lub gaśnie.

Problemy z ogrzewaniem szyby tylnej

Problem

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Ogrzewanie szyby tylnej wyłączyło się przedwcześnie lub nie można go włączyć. Akumulator nie jest wystarczająco naładowany
 • Wyłączyć zbędne odbiorniki, jak np. lampkę do czytania, oświetlenie wewnętrzne lub ogrzewanie foteli

Po wystarczającym naładowaniu akumulatora można ponownie włączyć ogrzewanie szyby tylnej

  Oczyszczanie szyb

  Zaparowane szyby Układ klimatyzacji Włączyć funkcję "chłodzenie z osuszaniem powietrza" . Jeśli szyby są nadal zaparow ...

  Włączanie i wyłączanie cyrkulacji powietrza

  Wskazówki ogólne Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czas wyłączyć. Wtedy następuje tylko wymuszona cyrkul ...

  Categorie