Mercedes-Benz Klasa B: Ukrywanie komunikatu o przeglądzie

Mercedes-Benz Klasa B –> Czyszczenie i konserwacja –> Przeglądy techniczne –> Ukrywanie komunikatu o przeglądzie

 • Nacisnąć lub
  na kierownicy.


Wyświetlanie komunikatu o przeglądzie

 • Włączyć zapłon.
 • Za pomocą lub
  wybrać menu Serwis .

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu ASSYST PLUS i potwierdzić
  za pomocą .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się termin przeglądu technicznego.

  Komunikaty serwisowe

  Wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS informuje o terminie następnego przeglądu technicznego. Informacje o zakresach i terminach przeglądów technicznych s ...

  Informacje o serwisie

  Resetowanie wskaźnika serwisowego ASSYST PLUS Wskazówka Jeśli wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS został omyłkowo zresetowany, należy ...

  Categorie