Mercedes-Benz Klasa B: Komunikaty serwisowe

Wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS informuje o terminie następnego przeglądu technicznego.

Informacje o zakresach i terminach przeglądów technicznych są podane w książce serwisowej.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Informacja

Wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS nie wyświetla informacji na temat poziomu oleju silnikowego. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących poziomu oleju silnikowego.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym przez kilka sekund widać komunikat o przeglądzie, np.

 • Kolejny przegląd za .. dni
 • Przegląd zakresu A konieczny
 • Kolejny przegląd A wymagany od .. dni

W zależności od warunków eksploatacji pojazdu wyświetlany jest pozostały czas lub pozostały przebieg do terminu przeglądu.

Litera oznacza zakres danego przeglądu. A oznacza mały, a B duży zakres przeglądu. Za literą może być wyświetlana cyfra lub kolejna litera.

Tylko na rynki określonych krajów: miejsce za literą A lub B informuje o dalszych koniecznych pracach dodatkowych. Po przekazaniu pracownikowi fachowego serwisu komunikatu przedstawianego na wyświetlaczu można uzyskać informację o przewidywanych kosztach przeglądu.

System ASSYST PLUS nie uwzględnia okresów przestoju pojazdu z odłączonymi zaciskami akumulatora.

Aby nie dopuścić do przekroczenia wymaganego terminu przeglądu:

 • Przed odłączeniem akumulatora wywołać i zanotować termin przeglądu.

Lub

 • Po podłączeniu akumulatora odliczyć dni przestoju pojazdu z odłączonym akumulatorem od wyświetlanego terminu.

  Przeglądy techniczne

  ASSYST PLUS ...

  Ukrywanie komunikatu o przeglądzie

  Nacisnąć lub na kierownicy. Wyświetlanie komunikatu o przeglądzie Włączyć zapłon. Za pomocą lub wybrać ...

  Categorie