Mercedes-Benz Klasa B: Informacje o serwisie

Resetowanie wskaźnika serwisowego ASSYST PLUS

Wskazówka

Jeśli wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS został omyłkowo zresetowany, należy zlecić skorygowanie wskazań w fachowym serwisie.

Należy zlecić wykonanie prac serwisowych zgodnie z opisem zawartym w książce serwisowej. W przeciwnym razie może dojść do szybszego zużywania się oraz uszkodzeń podzespołów lub pojazdu.

Po wykonaniu przeglądu technicznego w fachowym serwisie, np. w ASO Mercedes-Benz, następuje zresetowanie wskaźnika serwisowego ASSYST PLUS. Można również uzyskać dalsze informacje, np. na temat prac serwisowych.

Specjalne prace serwisowe

Zalecany okres międzyprzeglądowy jest dostosowany do eksploatacji pojazdu w normalnych warunkach. W przypadku eksploatacji w trudnych warunkach lub zwiększonego obciążenia pojazdu prace serwisowe muszą być wykonywane częściej, np.

 • w przypadku regularnych jazd po mieście z częstymi zatrzymaniami
 • w przypadku eksploatacji głównie na krótkich odcinkach
 • w przypadku częstej eksploatacji w górach lub na drogach o złej nawierzchni
 • w razie częstej, długotrwałej eksploatacji na biegu jałowym.

W tych lub podobnych warunkach eksploatacji należy częściej wymieniać np. filtr powietrza, olej silnikowy i filtr oleju. W przypadku zwiększonego obciążenia należy częściej kontrolować opony. Dalsze informacje można uzyskać w fachowym serwisie, np. w ASO Mercedes-Benz.

Podróże za granicę

Również za granicą mogą Państwo korzystać z szeroko rozbudowanej sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi Mercedes-Benz. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

  Ukrywanie komunikatu o przeglądzie

  Nacisnąć lub na kierownicy. Wyświetlanie komunikatu o przeglądzie Włączyć zapłon. Za pomocą lub wybrać ...

  Konserwacja

  ...

  Categorie