Mercedes-Benz Klasa B: Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Mercedes-Benz Klasa B –> Wprowadzenie –> Bezpieczeństwo eksploatacji –> Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Po usunięciu naklejki ostrzegawczej użytkownik może nie rozpoznać zagrożeń. Naklejkę ostrzegawczą należy pozostawić na swoim miejscu.

Podczas eksploatacji pojazdu należy przestrzegać następujących informacji:

 • wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych w niniejszej instrukcji
 • danych technicznych zawartych w niniejszej instrukcji
 • zasad i przepisów ruchu drogowego
 • przepisów dotyczących pojazdów mechanicznych i standardów bezpieczeństwa

  Rejestracja pojazdu

  Firma Daimler praktykuje zlecanie ASO Mercedes-Benz przeprowadzanie w niektórych pojazdach przeglądów technicznych. Kontrole te służą poprawie j ...

  Odpowiedzialność producenta za niezgodność towaru z umową

  WskazówkaNależy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących prawidłowej eksploatacji pojazdu ...

  Categorie