Mercedes-Benz Klasa B: Odpowiedzialność producenta za niezgodność towaru z umową

Mercedes-Benz Klasa B –> Wprowadzenie –> Bezpieczeństwo eksploatacji –> Odpowiedzialność producenta za niezgodność towaru z umową

Wskazówka

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących prawidłowej eksploatacji pojazdu oraz możliwych uszkodzeń pojazdu. Uszkodzenia pojazdu, powstałe w wyniku świadomego naruszenia tych wskazówek, są wykluczone z odpowiedzialności producenta za niezgodność towaru umową oraz z gwarancji na nowy lub używany pojazd.

    Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

    Po usunięciu naklejki ostrzegawczej użytkownik może nie rozpoznać zagrożeń. Naklejkę ostrzegawczą należy pozostawić na swoim mie ...

    Rejestrowanie danych w pojeździe

    Wiele elektronicznych elementów pojazdu dysponuje pamięcią danych. Te pamięci danych zapisują tymczasowo lub trwale informacje techniczne dotycząc ...

    Categorie