Mercedes-Benz Klasa B: Rozpoznawanie miejsca parkingowego

W trakcie wykonywania pomiarów wolnego miejsca obiekty znajdujące się powyżej zasięgu czujników nie są rozpoznawane. W związku z tym przy obliczaniu dostępnego miejsca system nie uwzględnia np. przedmiotów wystających z bagażnika, pomostów załadunkowych ciężarówek itp.

OSTRZEŻENIE

Jeśli powyżej zasięgu wykrywalności znajdują się obiekty, aktywny asystent parkowania może zbyt wcześnie wykonać skręt. W wyniku tego można spowodować kolizję. Istnieje ryzyko wypadku!

Jeśli powyżej zasięgu wykrywalności znajdują się obiekty, należy zatrzymać się i wyłączyć aktywnego asystenta parkowania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasięgu wykrywalności.

Aktywny asystent parkowania nie wspomaga kierowcy w przypadku miejsc parkingowych umieszczonych równolegle do kierunku jazdy, gdy

 • miejsce parkingowe znajduje się na krawężniku
 • widać, że miejsce parkingowe jest zablokowane, np. przez liście lub płyty trawnikowe
 • obszar zasięgu jest zbyt mały
 • miejsce parkingowe jest ograniczone przez nieostrą przeszkodę, np. przez drzewo lub przyczepę

Rozpoznawanie miejsca parkingowego


 1. Znalezione miejsce parkingowe z lewej strony

 2. Symbol parkingu

 3. Znalezione miejsce parkingowe z prawej strony

Aktywny asystent parkowania jest automatycznie włączony podczas jazdy do przodu. System pozostaje aktywny do prędkości ok. 35 km/h. Działanie polega na wyszukiwaniu miejsc parkingowych o odpowiedniej wielkości po obu stronach pojazdu.

Rozpoznawane są tylko miejsca parkingowe spełniające następujące warunki:

 • usytuowanych równolegle do kierunku ruchu
 • szerokość co najmniej 1,5 m
 • długość co najmniej o 1,3 m większa od długości pojazdu.

Podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h w zestawie wskaźników jako wskaźnik statusu systemu widać symbol parkingu 2. Gdy rozpoznane zostanie wolne miejsce parkingowe, dodatkowo wyświetlana jest strzałka skierowana w prawo lub w lewo. Domyślnie sygnalizowane są tylko miejsca parkingowe znalezione po stronie pasażera. Miejsca parkingowe po stronie kierowcy są sygnalizowane po włączeniu lewego kierunkowskazu. W celu zaparkowania po stronie kierowcy należy pozostawić lewy kierunkowskaz włączony do chwili, gdy zamiar korzystania z aktywnego asystenta parkowania zostanie potwierdzony za pomocą przycisku na kierownicy wielofunkcyjnej.

Namierzone miejsce parkingowe jest sygnalizowane do chwili, gdy pojazd odjedzie od tego miejsca na odległość ok. 15 m.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Aktywny asystent parkowania pełni jedynie funkcję pomocniczą. Takie wspomaganie nie zastępuje uważnego obserwowania otoczenia. Odpowiedzialność ...

  Parkowanie

  OSTRZEŻENIE Aktywny asystent parkowania wspomaga kierowcę tylko w formie aktywnego wykonywania manewrów. Jeśli kierowca nie wykona sam hamowania ...

  Categorie