Mercedes-Benz Klasa B: Parkowanie

OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent parkowania wspomaga kierowcę tylko w formie aktywnego wykonywania manewrów. Jeśli kierowca nie wykona sam hamowania, istnieje ryzyko wypadku!

Podczas hamowania i parkowania kierowca zawsze powinien hamować samodzielnie

 • Zatrzymać pojazd, dopóki znalezione miejsce jest sygnalizowane symbolem parkingu ze strzałką.
 • Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: włączyć bieg wsteczny.

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: przełączyć skrzynię biegów na R.

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widoczny jest komunikat Parkassist. starten? Ja: OK Nein (uruchomić asystenta parkowania? Tak: OK Nie):  .

 • W celu anulowania: Nacisnąć przycisk na kierownicy wielofunkcyjnej
  lub odjechać.

Lub

 • W celu skorzystania z funkcji aktywnego asystenta parkowania: Nacisnąć przycisk na kierownicy wielofunkcyjnej.
 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat Parkassistent aktiv Gas geben u. bremsen Umgebung beachten (asystent parkowania aktywny, operować pedałami gazu i hamulca, uwaga na otoczenie) .
 • Puścić kierownicę.
 • Cofać pojazd, zachowując przez cały czas gotowość do zahamowania. Podczas cofania nie należy przekraczać prędkości ok. 10 km/h. W przeciwnym razie funkcja aktywnego asystenta parkowania zostanie natychmiast przerwana.
Informacja

Jeśli jest mało miejsca, w celu osiągnięcia optymalnej pozycji parkingowej należy pojazd cofnąć w maksymalnie możliwym stopniu, uwzględniając przy tym wskazania układu PARKTRONIC.

 • Zatrzymać pojazd najpóźniej w chwili, gdy słychać będzie ciągły sygnał ostrzegawczy układu PARKTRONIC.
 • Jeśli jest mało miejsca, konieczne może być wykonanie kilku manewrów.

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Parkassistent aktiv Vorwärtsgang einlegen Umgebung beachten (asystent park. aktywny, włączyć bieg do przodu, uważać na otoczenie) .

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Parkassistent aktiv Fahrstufe D einlegen Umgebung beachten (asystent parkowania aktywny, włączyć bieg D, uważać na otoczenie) .

 • Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Po zatrzymaniu przełączyć na pierwszy bieg.

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: Po zatrzymaniu pojazdu przełączyć skrzynię biegów w położenie D.

 • Aktywny asystent parkowania natychmiast kieruje pojazd w drugą stronę.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat Parkassistent aktiv Gas geben u. bremsen Umgebung beachten (asystent parkowania aktywny, używać pedałów gazu i hamulca, uważać na otoczenie) .

Informacja

W celu osiągnięcia najlepszej pozycji parkingowej przed ruszeniem należy odczekać na zakończenie ruchu kierownicy.

 • Jechać naprzód, zachowując przez cały czas gotowość do zahamowania.
 • Zatrzymać pojazd najpóźniej w chwili, gdy słychać będzie ciągły sygnał ostrzegawczy układu PARKTRONIC.

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: na wyświetlaczu pojawia się komunikat Parkassistent aktiv Rückwärtsgang einlegen Umgebung beachten (asystent parkowania aktywny, włączyć bieg wsteczny, uważać na otoczenie) .

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Parkassistent aktiv Fahrstufe R einlegen Umgebung beachten (asystent parkowania aktywny, włączyć bieg R, uważać na otoczenie) .

W zależności od dostępnego miejsca konieczne mogą być kolejne zmiany przełożenia.

Natychmiast po zakończeniu procesu parkowania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Parkassistent beendet (funkcja asystenta parkowania zakończona) i słychać sygnał dźwiękowy.

Działanie aktywnego asystenta parkowania jest wtedy zakończone. Układ PARKTRONIC jest nadal aktywny.

Aktywny asystent parkowania nie wspomaga teraz kierowcy poprzez skręty. Po wyłączeniu aktywnego asystenta parkowania kierowca musi samodzielnie operować kierownicą. Układ PARKTRONIC jest nadal aktywny.

 • W razie potrzeby skorygować ostateczną pozycję pojazdu odpowiednimi manewrami.
 • Zwracać uwagę na wskaźniki ostrzegawcze PARKTRONIC.

Wskazówki dotyczące parkowania:

 • Ustawienie pojazdu na miejscu parkingowym po zakończeniu manewrowania jest zależne od wielu czynników. Ostateczna pozycja pojazdu zależy między innymi od ustawienia i kształtów pojazdów zaparkowanych przed i za miejscem parkingowym oraz od właściwości tego miejsca. Może się zdarzyć, że pojazd zostanie zaparkowany zbyt głęboko na znalezionym miejscu lub będzie zanadto wystawać na pas ruchu. Niekiedy manewry mogą prowadzić przez lub na krawężnik. W razie potrzeby należy przerwać funkcję aktywnego asystenta parkowania i wykonać odpowiednie manewry samodzielnie.
 • Bieg do jazdy w przód można włączyć wcześniej, tzn. przed zasygnalizowaniem takiej konieczności. Następuje wtedy zwrot i pojazd nie wjeżdża głębiej na miejsce parkingowe. Jeśli zmiana biegu nastąpi za wcześnie, proces parkowania zostaje przerwany. Sensowne położenie parkingowe z tej pozycji nie jest możliwe.

  Rozpoznawanie miejsca parkingowego

  W trakcie wykonywania pomiarów wolnego miejsca obiekty znajdujące się powyżej zasięgu czujników nie są rozpoznawane. W związku z tym p ...

  Opuszczanie miejsca parkingowego

  Aby aktywny asystent parkowania zapewnił wsparcie podczas opuszczania miejsca parkingowego ograniczenie miejsca parkingowego musi być odpowiednio wysokie. Kraw ...

  Categorie