Mercedes-Benz Klasa B: Opuszczanie miejsca parkingowego

Aby aktywny asystent parkowania zapewnił wsparcie podczas opuszczania miejsca parkingowego

 • ograniczenie miejsca parkingowego musi być odpowiednio wysokie. Krawężnik jest np. niewystarczający
 • ograniczenie miejsca parkingowego nie może być zbyt szerokie, ponieważ Państwa pojazd można ustawić na miejscu parkingowym dzięki manewrowaniu maksymalnie pod kątem 45 w stosunku do położenia wyjściowego
 • musi być zapewniona odległość manewrowa co najmniej 1,0 m.

Tylko jeśli pojazd został zaparkowany przy pomocy aktywnego asystenta parkowania równolegle do kierunku jazdy, może on również służyć pomocą podczas opuszczania miejsca parkingowego.

Włączyć silnik.

 • Włączyć kierunkowskaz w kierunku wyjazdu.
 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć pierwszy bieg lub bieg wsteczny.

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów na D lub R.

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widoczny jest komunikat Włączyć as. park.? Tak: OK Nie:  .

 • W celu anulowania: Nacisnąć przycisk na kierownicy wielofunkcyjnej
  lub odjechać.

Lub

 • W celu skorzystania z funkcji aktywnego asystenta parkowania: Nacisnąć przycisk na kierownicy wielofunkcyjnej.
 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat As. park. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie .
 • Puścić kierownicę.
 • Cofać lub podjeżdżać należy zawsze z zachowaniem gotowości do hamowania. Podczas opuszczania miejsca parkingowego nie należy przekraczać prędkości ok. 10 km/h. W przeciwnym razie funkcja aktywnego asystenta parkowania zostanie natychmiast przerwana.
 • Zatrzymać pojazd najpóźniej w chwili, gdy słychać będzie ciągły sygnał ostrzegawczy układu PARKTRONIC.
 • Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: W zależności od komunikatu lub sytuacji, po zatrzymaniu pojazdu włączyć pierwszy bieg lub bieg wsteczny.

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: W zależności od komunikatu lub sytuacji, po zatrzymaniu pojazdu przełączyć skrzynię biegów w położenie D lub R.

 • Aktywny asystent parkowania natychmiast kieruje pojazd w drugą stronę. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat As. park. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie .
Informacja

W celu osiągnięcia najlepszej pozycji podczas opuszczania miejsca parkingowego przed ruszeniem należy odczekać na zakończenie ruchu kierownicy.

Jeśli po aktywacji nastąpi najpierw jazda wstecz, kierownica jest ustawiona na wprost.

 • W razie potrzeby wielokrotnie podjeżdżać i cofać, zwracając uwagę na wskaźniki ostrzegawcze PARKTRONIC.
 • Zatrzymać pojazd najpóźniej w chwili, gdy słychać będzie ciągły sygnał ostrzegawczy układu PARKTRONIC.

Natychmiast po zakończeniu manewru opuszczania miejsca parkingowego, kierownica jest ustawiona do jazdy na wprost. Słychać sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Funkcja asystenta parkowania zakończona . Kierowca musi wtedy samodzielnie operować kierownicą i włączyć się do ruchu. Układ PARKTRONIC jest nadal aktywny. Już przed zakończeniem opuszczania miejsca parkingowego można ponownie przejąć kierowanie pojazdem. Może to być uzasadnione w przypadku rozpoznania, że opuszczenie miejsca parkingowego jest już możliwe.

  Parkowanie

  OSTRZEŻENIE Aktywny asystent parkowania wspomaga kierowcę tylko w formie aktywnego wykonywania manewrów. Jeśli kierowca nie wykona sam hamowania ...

  Przerywanie aktywnego asystenta parkowania

  Działanie aktywnego asystenta parkowania można w każdej chwili przerwać. W tym celu wystarczy przytrzymać kierownicę lub przejąć kierow ...

  Categorie