Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Aktywny asystent parkowania pełni jedynie funkcję pomocniczą. Takie wspomaganie nie zastępuje uważnego obserwowania otoczenia. Odpowiedzialność za bezpieczne manewrowanie, parkowanie i opuszczanie miejsca parkingowego ponosi zawsze kierowca. Upewnić się, że na torze jazdy pojazdu nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty.

Jeśli układ PARKTRONIC jest wyłączony, niedostępna jest również funkcja aktywnego asystenta parkowania.

OSTRZEŻENIE

Podczas parkowania i opuszczania miejsca parkingowego pojazd jest zarzucany i może najechać na obszary przeciwnego pasa ruchu. W wyniku tego może dojść do kolizji z innymi uczestnikami ruchu. Istnieje ryzyko wypadku!

Zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego. W razie potrzeby należy zatrzymać pojazd lub wyłączyć funkcję aktywnego asystenta parkowania.

 

Wskazówka

Jeśli nie można uniknąć najeżdżania na przeszkody, np. krawężniki, należy na nie wjeżdżać bardzo wolno i pod możliwie szerokim kątem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia opony i obręczy koła.

Aktywny asystent parkowania może ewentualnie wyświetlać wolne miejsca parkingowe, które nie nadają się do parkowania, np.

 • miejsca z zakazem parkowania lub postoju
 • miejsca przed wjazdami i wyjazdami lub wejściami i wyjściami
 • na nieodpowiednim podłożu.

Wskazówki dotyczące parkowania:

 • Szukając miejsca parkingowego na wąskiej ulicy przejeżdżać możliwie blisko zaparkowanych samochodów.
 • Niektóre miejsca parkingowe, np. brudne lub częściowo osłonięte krzakami, mogą być rozpoznawane niewłaściwie lub wcale.
 • Miejsca parkingowe przed zaparkowanymi przyczepami, których dyszel wystaje na powierzchnię parkingową, mogą nie być rozpoznawane jako miejsce parkingowe lub być rozpoznawane niewłaściwie.
 • Opady śniegu lub intensywnego deszczu mogą spowodować niedokładny pomiar miejsca parkingowego.
 • W trakcie manewrów przy parkowaniu należy również zwracać uwagę na wskaźniki ostrzegawcze układu PARKTRONIC.
 • Kierowca w każdej chwili może skorygować manewr wykonywany przez aktywnego asystenta parkowania; powoduje to natychmiastowe wyłączenie funkcji.
 • Nie wolno korzystać z funkcji aktywnego asystenta parkowania podczas przewożenia przedmiotów wystających poza obrys pojazdu.
 • Po zamontowaniu łańcuchów przeciwśnieżnych nie wolno korzystać z funkcji aktywnego asystenta parkowania.
 • Zwracać uwagę na prawidłowe ciśnienie w oponach. Ma to bezpośredni wpływ na reakcje pojazdu podczas parkowania.

Z funkcji aktywnego asystenta parkowania należy korzystać przy parkowaniu w miejscach

 • usytuowanych równolegle do kierunku ruchu
 • znajdujących się na prostym odcinku drogi, a więc nie na zakręcie
 • znajdujących się na wysokości jezdni, a więc nie np. na chodniku.

  Wskazówki ogólne

  Aktywny asystent parkowania jest elektronicznym układem ułatwiającym parkowanie, wykorzystującym czujniki ultradźwiękowe. Przy tym po obu stronach p ...

  Rozpoznawanie miejsca parkingowego

  W trakcie wykonywania pomiarów wolnego miejsca obiekty znajdujące się powyżej zasięgu czujników nie są rozpoznawane. W związku z tym p ...

  Categorie