Mercedes-Benz Klasa B: Problemy z funkcją rozpoznawania fotelika dziecięcego

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Dziecko w pojeździe –> Problemy z funkcją rozpoznawania fotelika dziecięcego

Problem

Możliwe przyczyny/ skutki i  Rozwiązania

Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF na konsoli środkowej świeci się. Na fotelu pasażera jest zamontowany specjalny fotelik dziecięcy Mercedes-Benz, wyposażony w transponder automatycznego układu rozpoznawania fotelika. Dlatego poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona

OSTRZEŻENIE

Na fotelu pasażera nie ma zamontowanego fotelika dziecięcego. Funkcja automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego ma usterkę, np. spowodowaną urządzeniami elektronicznymi leżącymi na fotelu pasażera.

Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

 • Zdjąć z fotela pasażera urządzenia elektroniczne, np.
 • notebook
 • telefon komórkowy
 • karta z transponderem, np. karnet narciarski lub karta dostępu

Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF nadal się świeci, nie wolno korzystać z fotela pasażera.

 • Udać się do fachowego serwisu.
Po włączeniu zapłonu świeci się lampka ostrzegawcza układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków i/
lub
 • lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF nie zaświeca się na krótko i/ lub
 • lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON nie zaświeca się na krótko.
OSTRZEŻENIE

Układ rozpoznawania fotelika dziecięcego jest uszkodzony.

Nie montować fotelika dziecięcego na fotelu pasażera.

W takim przypadku fotelik dziecięcy należy montować na odpowiednim fotelu tylnym.

 • Udać się do fachowego serwisu.
 • Należy również przestrzegać wskazówek dotyczących lampki ostrzegawczej układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków.

  Fotelik dziecięcy skierowany przodem do kierunku jazdy

  W przypadku ewentualnego zabezpieczenia dziecka w foteliku dziecięcym skierowanym przodem do kierunku jazdy na fotelu pasażera należy fotel pasażera przesun&# ...

  Pozycja fotelika w pojeździe

  ...

  Categorie