Mercedes-Benz Klasa B: Płyn hamulcowy

OSTRZEŻENIE

Płyn hamulcowy wchłania z czasem wilgoć z otoczenia. W wyniku tego obniża się temperatura wrzenia płynu hamulcowego. Jeśli temperatura wrzenia jest za niska, podczas dużego obciążenia hamulców w układzie hamulcowym mogą się tworzyć pęcherzyki powietrza. W wyniku tego moc hamowania jest zakłócona. Istnieje ryzyko wypadku!

Płyn hamulcowy należy wymieniać w przewidzianych okresach.

Podczas obchodzenia się z płynem hamulcowym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych.

Okresy wymiany płynu hamulcowego są podane w książce serwisowej.

Należy stosować tylko płyny hamulcowe zatwierdzone przez Mercedes-Benz wg dopuszczenia MB 331.0.

Informacje o zatwierdzonych płynach hamulcowych są dostępne we wszystkich ASO Mercedes-Benz oraz w Internecie pod adresem

Informacja

Płyn hamulcowy należy regularnie wymieniać w fachowym serwisie i potwierdzać wymianę w książce serwisowej.

    Olej silnikowy

    Wskazówki ogólne Podczas obchodzenia się z olejem silnikowym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących ...

    Płyn chłodzący

    Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Jeśli środek zapobiegający zamarzaniu przedostanie się na gorące elementy w komorze ...

    Categorie