Mercedes-Benz Klasa B: Płyn chłodzący

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli środek zapobiegający zamarzaniu przedostanie się na gorące elementy w komorze silnika, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń!

Przed wlaniem środka zapobiegającego zamarzaniu należy pozostawić silnik do ostygnięcia. Zapewnić, aby środek zapobiegający zamarzaniu nie przedostał się w okolice otworu wlewu. Elementy zabrudzone środkiem zapobiegającym korozji i zamarzaniu należy gruntownie wyczyścić przed rozruchem silnika.

 

Wskazówka

Należy wlewać tylko wymieszany wcześniej płyn chłodzący z żądanym środkiem zapobiegającym zamarzaniu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.

Dalsze wskazówki dotyczące płynu chłodzącego znajdują się w przepisach dotyczących materiałów eksploatacyjnych Mercedes-Benz, MB BeVo, np. w Internecie pod adresem. Można również zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Wskazówka

Należy zawsze stosować odpowiedni płyn chłodzący - także w krajach o wysokich temperaturach!

W przeciwnym razie układ chłodzenia silnika nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu przed korozją i przegrzaniem.

 

Informacja

Płyn chłodzący należy regularnie wymieniać w fachowym serwisie i potwierdzać wymianę w książce serwisowej.

Podczas obchodzenia się z płynem chłodzącym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych.

Płyn chłodzący jest mieszanką wody i środka zapobiegającego korozji/ zamarzaniu. Płyn ten zapewnia:

 • zabezpieczenie przed korozją
 • zabezpieczenie przed zamarzaniem
 • podwyższanie temperatury wrzenia

Przy przepisowym stężeniu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu robocza temperatura wrzenia płynu chłodzącego wynosi ok. 130 C.

Stężenie środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu w układzie chłodzenia silnika

 • powinno wynosić co najmniej 50 %. Zabezpiecza to układ chłodzenia silnika przed zamarznięciem przy spadku temperatury do ok. -37 C.
 • 55 % (zabezpieczenie przed zamarzaniem do -45 C). W przeciwnym razie występują problemy z odprowadzaniem ciepła.

Firma Daimler AG zaleca stosowanie koncentratu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu zgodnie z dopuszczeniem MB BeVo 310.1.

Informacja

Układ chłodzenia pojazdu jest fabrycznie napełniony płynem chłodzącym zabezpieczającym przed korozją i zamarzaniem.

 

Informacja

Płyn chłodzący jest sprawdzany podczas każdego przeglądu w fachowym serwisie.

  Płyn hamulcowy

  OSTRZEŻENIE Płyn hamulcowy wchłania z czasem wilgoć z otoczenia. W wyniku tego obniża się temperatura wrzenia płynu hamulcowego. Je ...

  Układ spryskiwaczy szyb i zmywania reflektorów

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Rozlanie się koncentratu środka do mycia szyb na gorące elementy silnika lub układu wydech ...

  Categorie