Mercedes-Benz Klasa B: Olej silnikowy

Wskazówki ogólne

Podczas obchodzenia się z olejem silnikowym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych.

Oleje silnikowe mają decydujący wpływ na funkcjonalność i trwałość silnika. Na podstawie szczegółowych testów firma Daimler AG zatwierdza na bieżąco oleje silnikowe odpowiadające aktualnemu stanowi techniki.

W związku z tym w silnikach Mercedes-Benz mogą być stosowane tylko oleje silnikowe zatwierdzone przez Daimler AG.

Dalsze informacje na temat sprawdzonych i zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz. Firma Daimler AG zaleca zlecanie wymiany oleju silnikowego w fachowym serwisie.

Dopuszczenie przez Daimler AG można rozpoznać po naklejce "dopuszczenie MB" na opakowaniu oleju silnikowego oraz na podstawie przynależnej specyfikacji, np. dopuszczenie MB.

Przegląd dopuszczonych olejów silnikowych jest dostępny w Internecie pod adresem , po podaniu nazwy specyfikacji

W tabeli podano oleje silnikowe dopuszczone dla Państwa pojazdu.

Prawidłowe wartości dla Państwa modelu można znaleźć za pomocą numeru FIN na tabliczce znamionowej pojazdu.

Silniki benzynowe: W przypadku określonych krajów, w połączeniu ze zredukowanymi okresami międzyprzeglądowymi, istnieje możliwość stosowania innych olejów silnikowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

Wskazówki ogólne


Informacja  Jeśli oleje silnikowe podane w tabeli nie są dostępne, do następnej wymiany oleju można stosować następujące oleje silnikowe:
 • Silniki benzynowe: dopuszczenie MB lub ACEA A3
 • Silniki wysokoprężne: dopuszczenie MB  lub ACEA C3

Przy tym jednorazowa uzupełniana ilość może wynosić maksymalnie 1,0 l.

Pojemności

Następujące wartości odnoszą się do wymiany oleju oraz filtra oleju.

Pojemności


Dodatki specjalne

Wskazówka

Nie wolno stosować specjalnych dodatków do oleju silnikowego, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Lepkość oleju silnikowego

Lepkość oleju silnikowego


Lepkość jest wyznacznikiem płynności cieczy. W przypadku oleju silnikowego duża lepkość jest równoznaczna z większą gęstością, a mała - z mniejszą.

W zależności od temperatur zewnętrznych należy wybrać olej silnikowy o właściwej klasie SAE (lepkość). Tabela prezentuje stosowane klasy SAE. Odporność olejów silnikowych na wpływ niskich temperatur z czasem ulega znacznemu pogorszeniu, np. na skutek starzenia się oraz stopniowego nasycania cząstkami sadzy i paliwem. Dlatego bezwzględnie konieczne są regularne wymiany i stosowanie dopuszczonego oleju silnikowego o właściwej klasie SAE.

  Pojazd w wersji Flexible Fuel

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Opary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko ...

  Płyn hamulcowy

  OSTRZEŻENIE Płyn hamulcowy wchłania z czasem wilgoć z otoczenia. W wyniku tego obniża się temperatura wrzenia płynu hamulcowego. Je ...

  Categorie