Mercedes-Benz Klasa B: Odpowiednie fotele do montażu fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą pasa bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Dziecko w pojeździe –> Pozycja fotelika w pojeździe –> Odpowiednie fotele do montażu fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą pasa bezpieczeństwa

Jeśli na fotelu tylnym używany jest fotelik dziecięcy grupy 0 lub 0+ lub fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy I, fotel kierowcy lub pasażera należy ustawić w taki sposób, aby fotelik nie dotykał oparcia fotela.

W przypadku stosowania fotelika dziecięcego grupy I skierowanego przodem do kierunku jazdy, jeśli to możliwe, należy wymontować zagłówek odpowiedniego fotela. Oparcie fotelika musi przylegać możliwie płasko do oparcia fotela.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy" oraz instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

Po wymontowaniu fotelika dziecięcego należy niezwłocznie ponownie zamontować zagłówek. Wszyscy pasażerowie pojazdu powinny zostać prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem jazdy.

 

Opis tabeli:

X Nieodpowiednie dla dzieci w tej grupie wagowej
U Odpowiednie do fotelików kategorii "Universal", atestowanych dla tej grupy wagowej.
UF Odpowiednie do skierowanych przodem do kierunku jazdy fotelików kategorii "Universal", atestowanych dla tej grupy wagowej
L Odpowiednie dla fotelików dziecięcych zgodnych z zaleceniem, patrz tabela "Zalecane foteliki dziecięce". Odpowiednie do semiuniwersalnych fotelików dziecięcych, jeśli pojazd i fotel jest uwzględniony na liście typów pojazdów producenta fotelika dziecięcego.
(▲) Pojazdy z funkcją automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera: zamontowany musi być fotelik dziecięcy kategorii "Universal" z transponderami zapewniającymi automatyczne rozpoznawanie fotelika. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF na konsoli środkowej musi się świecić.
(♦) Miejsce nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych z nóżką podporową.

Fotel pasażera z przodu

Fotel pasażera z przodu


Fotele tylne

Fotele tylne


    Wprowadzenie

    W pojeździe można stosować wyłącznie foteliki dziecięce dopuszczone zgodnie z normą ECE-R44. W przypadku niektórych fotelików d ...

    Odpowiednie fotele do montażu fotelika dziecięcego z mocowaniem ISOFIX

    Jeśli na fotelu tylnym używany jest fotelik dziecięcy grupy 0 lub 0+ lub fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy I, fotel kierowcy lub pasa& ...

    Categorie