Mercedes-Benz Klasa B: Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Drzwi –> Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)

Jeśli pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego.

Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy kluczykiem awaryjnym następuje uruchomienie autoalarmu.

 • Wyjąć kluczyk awaryjny z kluczyka.
 • Wsunąć kluczyk awaryjny do oporu w zamek drzwi kierowcy.

Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)


 • Przekręcić kluczyk awaryjny przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do oporu w położenie 1.
 • Drzwi są odblokowane
Informacja

W pojazdach z kierownicą z prawej strony kluczyk należy obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 • Kluczyk awaryjny przekręcić w położenie początkowe i wyjąć.
 • Włożyć kluczyk awaryjny w kluczyk.

  Automatyczne blokowanie

  Wyłączanie: Naciskać przez około pięć sekund przycisk 1, aż nastąpi akustyczne potwierdzenie. Włączanie: Naciskać ...

  Blokowanie pojazdu (kluczyk awaryjny)

  Jeśli pojazdu nie można zablokować za pomocą kluczyka, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego. Otworzyć drzwi kierowcy. Zamkną ...

  Categorie