Mercedes-Benz Klasa B: Automatyczne blokowanie

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Drzwi –> Automatyczne blokowanie

Automatyczne blokowanie


 • Wyłączanie: Naciskać przez około pięć sekund przycisk 1, aż nastąpi akustyczne potwierdzenie.
 • Włączanie: Naciskać przez około pięć sekund przycisk 2, aż nastąpi akustyczne potwierdzenie.
Informacja

Jeśli po naciśnięciu jednego z przycisków nie zabrzmi sygnał ostrzegawczy, właściwe ustawienie zostało już wybrane.

Pojazd zostaje automatycznie zablokowany, jeśli zapłon jest włączony, a koła obracają się.

Dlatego może dojść do samoczynnego zablokowania, jeśli

 • pojazd jest popychany
 • pojazd jest holowany
 • pojazd znajduje się na stanowisku diagnostycznym.

Funkcję automatycznego blokowania można również włączać i wyłączać poprzez komputer pokładowy.

  Centralne blokowanie i odblokowanie od wewnątrz

  Pojazd można centralnie zablokować i odblokować od wewnątrz. Może to być przydatne np. w sytuacji, gdy kierowca chce zablokować pojazd przed ru ...

  Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)

  Jeśli pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego. Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy kluczy ...

  Categorie