Mercedes-Benz Klasa B: Komfort

Włączanie i wyłączanie funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Komfort .

 • Potwierdzić za pomocą .

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Dostosowywanie pasa
  .
 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie włączone lub wyłączone .

Pojazd z kolorowym wyświetlaczem: po włączeniu funkcji Dostosowanie pasa pas bezpieczeństwa jest zaznaczony na pomarańczowo na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

 • Za pomocą zmienić ustawienie.

Dalsze informacje na temat funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa.

  Ustawianie czasu odjazdu

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw. Za pomocą lub wybrać podmenu Heizung (ogrzewanie) . Potwierdzić za pomocą . Na ...

  Włączanie i wyłączanie funkcji składania lusterek po zablokowaniu zamków

  Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w funkcję pamięci. Po włączeniu funkcji Składanie lusterek przy blokowaniu: (pojazd z ...

  Categorie