Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie funkcji składania lusterek po zablokowaniu zamków

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Ustawienia –> Włączanie i wyłączanie funkcji składania lusterek po zablokowaniu zamków

Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w funkcję pamięci.

Po włączeniu funkcji Składanie lusterek przy blokowaniu: (pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym) lub Autom. składanie (pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym) lusterka zewnętrzne są składane po zablokowaniu zamków pojazdu.

Po odblokowaniu zamków i otworzeniu drzwi, lusterka zewnętrzne rozkładają się ponownie.

Jeśli przy włączonej funkcji Składanie lusterek przy blokowaniu: (pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym) lub Autom. składanie (pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym) lusterka zewnętrzne zostaną złożone za pomocą przycisku na drzwiach, nie są one rozkładane automatycznie. Lusterka zewnętrzne można wtedy rozłożyć tylko za pomocą przycisku na drzwiach.

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Komfort .

 • Potwierdzić za pomocą .

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Składanie lusterek
  przy blokowaniu: (pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym) lub Autom. składanie (pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym).
 • Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie włączone lub wyłączone .

Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: po włączeniu funkcji Autom. składanie lusterka zewnętrzne są zaznaczone na wyświetlaczu wielofunkcyjnym na pomarańczowo.

 • Za pomocą zmienić ustawienie.

  Komfort

  Włączanie i wyłączanie funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw. . Za pomocą ...

  Powrót do ustawień fabrycznych

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw. . Za pomocą lub wybrać podmenu Ustaw. fabr. . Potwierdzić za pomocą . Wyś ...

  Categorie