Mercedes-Benz Klasa B: Ustawianie czasu odjazdu

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.
 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Heizung (ogrzewanie)
  .
 • Potwierdzić za pomocą .

 • Na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie.
 • Potwierdzić za pomocą .

 • Za pomocą lub
  wybrać Zmień A , Zmień B lub Zmień
  C .
 • Potwierdzić za pomocą .

 • Czas odjazdu można zmienić.
 • Za pomocą lub
  wybrać wskazanie, które ma zostać
  zmienione: godzina, minuty.
 • Za pomocą lub
  ustawić wybrane wskazanie.

 • Za pomocą zapisać wprowadzoną
  zmianę w pamięci.
 • Żółta lampka kontrolna w przycisku ogrzewania postojowego świeci się.

  Wybieranie czasu odjazdu lub deaktywacja wybranego czasu odjazdu

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw . Za pomocą lub wybrać podmenu Ogrzewanie . Potwierdzić za pomocą . Na wyś ...

  Komfort

  Włączanie i wyłączanie funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw. . Za pomocą ...

  Categorie