Mercedes-Benz Klasa B: Czyszczenie nadwozia

Mercedes-Benz Klasa B –> Czyszczenie i konserwacja –> Konserwacja –> Czyszczenie nadwozia

Wskazówki ogólne

Ochrona środowiska Puste opakowania i zużyte materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. ...

Myjnia samochodowa

OSTRZEŻENIE Po myciu pojazdu zmniejsza się skuteczność hamowania. Istnieje ryzyko wypadku! Po myciu pojazdu hamować ostrożnie, uwzgl ...

Categorie