Mercedes-Benz Klasa B: Czyszczenie piór wycieraczek

Mercedes-Benz Klasa B –> Czyszczenie i konserwacja –> Konserwacja –> Czyszczenie nadwozia –> Czyszczenie piór wycieraczek

OSTRZEŻENIE

Jeśli wycieraczki uruchomią się podczas czyszczenia szyby przedniej lub piór wycieraczek, osoba znajdująca się w pobliżu może zostać zakleszczona. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed czyszczeniem szyby przedniej lub piór wycieraczek należy zawsze wyłączać wycieraczki i zapłon.

 

Wskazówka

Ramiona wycieraczek odchylać od szyby przedniej tylko po ustawieniu ich w pozycji pionowej, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia pokrywy komory silnika.

 

Wskazówka

Nie ciągnąć za pióro wycieraczki, ponieważ może ulec uszkodzeniu.

 

Wskazówka

Nie czyścić piór wycieraczek zbyt często i nie stosować silnego tarcia, ponieważ może dojść do uszkodzenia powłoki grafitowej. Na skutek tego wycieraczki mogą działać głośniej.

 • Odchylić ramiona wycieraczek od szyby.
 • Ostrożnie oczyścić pióra wycieraczek wilgotnym kawałkiem materiału.
 • Przed włączeniem zapłonu położyć wycieraczki na szybie.
Wskazówka

Należy przy tym przytrzymać wycieraczkę. Gwałtowne opuszczenie wycieraczki na szybę może spowodować jej uszkodzenie.

  Czyszczenie szyb

  OSTRZEŻENIE Jeśli wycieraczki uruchomią się podczas czyszczenia szyby przedniej lub piór wycieraczek, osoba znajdująca się w pobl ...

  Czyszczenie elementów oświetlenia zewnętrznego

  Wskazówka Należy stosować wyłącznie środki lub chusty czyszczące odpowiednie do kloszy reflektorów wykonanych z tworzywa s ...

  Categorie