Mercedes-Benz Klasa B: Czyszczenie końcówki rury wydechowej

Mercedes-Benz Klasa B –> Czyszczenie i konserwacja –> Konserwacja –> Czyszczenie nadwozia –> Czyszczenie końcówki rury wydechowej

OSTRZEŻENIE

Końcówki rur wydechowych i osłony rur wydechowych mogą być bardzo gorące. W przypadku dotknięcia tych części pojazdu można doznać oparzeń. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W obszarze końcówek rur wydechowych i osłon rur wydechowych należy zachować szczególną ostrożność. Przed dotknięciem tych części pojazdu należy pozostawić je do ostygnięcia.

Na skutek działania środków do posypywania nawierzchni oraz innych niekorzystnych wpływów otoczenia na powierzchni może pojawić się korozja nalotowa. Regularna konserwacja końcówek rur wydechowych, szczególnie zimą i po każdym myciu pojazdu umożliwia zachowanie ich pierwotnego połysku.

Wskazówka

Nie czyścić końcówek rur wydechowych środkami kwaśnymi, np. preparatami sanitarnymi, preparatami do czyszczenia obręczy kół.

 • Końcówki rur wydechowych czyścić dopuszczonym do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz środkiem konserwującym.

  Czyszczenie kamery cofania

  Wskazówka Nie czyścić soczewki i okolicy kamery wysokociśnieniowym agregatem myjącym. Soczewkę kamery 1 myć czyst ...

  Czyszczenie haka holowniczego

  Ochrona środowiska Nasączone olejami i smarami materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. ...

  Categorie