Ford Fusion: Włącznik zapłonu

Ford Fusion –> Uruchamianie i wyłączanie silnika –> Włącznik zapłonu

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przekręcaj kluczyka w położenie 0 lub I, gdy pojazd jest w ruchu.

Włącznik zapłonu


Zapłon jest wyłączony


I Zapłon i wszystkie główne obwody elektryczne są odłączone.

Wskazówka: Nie pozostawiaj zbyt długo kluczyka w tym położeniu, aby uniknąć rozładowania akumulatora.

0 Zapłon jest włączony. Wszystkie obwody elektryczne są włączone. Zapalają się lampki kontrolne i ostrzegawcze. W tym położeniu kluczyk znajduje się podczas jazdy. Należy je wybierać również wtedy, kiedy pojazd jest holowany.

III Rozrusznik jest uruchomiony. Należy puścić kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika.

    Informacje ogólne

    Uwagi ogólne dotyczące rozruchu silnika Jeżeli akumulator był odłączony, to przez około 8 km po jego ponownym podłączeniu pojazd ...

    Uruchamianie silnika benzynowego

    Wskazówka: Rozrusznik może być uruchomiony nie dłużej niż przez 30 sekund na raz. ...

    Categorie