Ford Fusion: Uruchamianie silnika benzynowego

Ford Fusion –> Uruchamianie i wyłączanie silnika –> Uruchamianie silnika benzynowego

Wskazówka: Rozrusznik może być uruchomiony nie dłużej niż przez 30 sekund na raz.

Włącznik zapłonu

OSTRZEŻENIE Nigdy nie przekręcaj kluczyka w położenie 0 lub I, gdy pojazd jest w ruchu. Zapłon jest wyłączony I Zapłon i wszystkie ...

Silnik zimny lub ciepły

Wszystkie pojazdy UWAGA Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż -20ºC, włącz zapłon na co najmniej jedną sekundę przed rozpoc ...

Categorie