Ford Fusion: Informacje ogólne

Uwagi ogólne dotyczące rozruchu silnika

Jeżeli akumulator był odłączony, to przez około 8 km po jego ponownym podłączeniu pojazd może zachowywać się nietypowo.

Związane jest to z automatycznym przeprogramowaniem pamięci układu sterowania pracą silnika. Wszelkie nieprawidłowości występujące w pracy silnika w tym okresie nie stanowią powodu do obaw.

Uruchamianie silnika przez holowanie lub pchanie

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć powstania uszkodzeń, nie wolno stosować pchania lub holowania do rozruchu silnika.

Korzystaj z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego. Patrz Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych (strona 125).

    Uruchamianie i wyłączanie silnika

    ...

    Włącznik zapłonu

    OSTRZEŻENIE Nigdy nie przekręcaj kluczyka w położenie 0 lub I, gdy pojazd jest w ruchu. Zapłon jest wyłączony I Zapłon i wszystkie ...

    Categorie