Ford Fusion: Pojazdy z silnikiem benzynowym

Ford Fusion –> Akumulator pojazdu –> Podłączanie przewodów –> Pojazdy z silnikiem benzynowym

UWAGI

 • Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego bieguna (-) rozładowanego akumulatora.
 • Sprawdź, czy żaden z przewodów nie dotyka elementów silnika będących w ruchu.

1. Ustaw samochody tak, aby się ze sobą nie stykały.

2. Wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki prądu.

3. Połącz dodatni biegun (+) pojazdu A z dodatnim biegunem (+) pojazdu B (przewód C).

4. Połącz ujemny biegun (-) pojazdu B z metalowym elementem silnika lub wspornikiem mocowania silnika pojazdu A (przewód D), jak najdalej od akumulatora.

  Podłączanie przewodów

  Pojazd z akumulatorem rozładowanym Pojazd z akumulatorem pomocniczym Przewód połączenia bieguna dodatniego Przewód połącze ...

  Pojazdy z silnikiem Diesel

  UWAGI Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego bieguna (-) rozładowanego akumulatora. Sprawdź, czy żaden z przewodów nie dotyka ele ...

  Categorie