Ford Fusion: Akumulator pojazdu

Ford Fusion –> Akumulator pojazdu

Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych

UWAGI

  • Podłączaj jedynie akumulatory o tym samym napięciu nominalnym.
  • Zawsze stosuj przewody rozruchowe wyposażone w izolowane końcówki zaciskowe i o odpowiednim przekroju.
  • W trakcie rozruchu nie odłączaj rozładowanego akumulatora od układu elektrycznego pojazdu.

Naprawa drobnych uszkodzeń lakieru

UWAGA Niezwłocznie usuwaj z powłoki lakierniczej wszelkie nieszkodliwie wyglądające zanieczyszczenia (np. ptasie odchody, pozostałości owad&oacu ...

Podłączanie przewodów

Pojazd z akumulatorem rozładowanym Pojazd z akumulatorem pomocniczym Przewód połączenia bieguna dodatniego Przewód połącze ...

Categorie